Kaynaklar

Endüstri 4.0’da ihtiyaç duyulan becerilere sahip YETİŞKİNLERE YÖNELİK ortak AVRUPA KURSU geliştirmek üzere firmalarla işbirliği içinde öğrenme materyali oluşturulacaktır. Eğitim materyali, değerlendirme bölümleri de içeren 11 modülden oluşmaktadır. 11 modülün yanında, iyi laboratuvar uygulamaları da (güvenlik kuralları, davranışlar, ekip çalışması, vb.) yer almaktadır. Eğitim Konuları Aşağıda verilen şekildedir
1) MAKER & MAKER SPACE KÜLTÜRÜ
2)ARAÇLAR & MATERYALLER
3) DOKÜMANTASYON
4) 2D KAVRAMI (CAD)
5) 2D KESİM MAKİNALARI CNC (Lazer & vinil)
6) FREZELEME (Hassasiyet & yönlendiriciler)
7) ELEKTRONİK 1 (Genel bilgiler, Geliştirme kartı)
8) ELEKTRONİK 2 (Tasarım, Frezeleme, PCBS)
9) PROGRAMLAMA
10) 3D KAVRAMI (CAM)
11) 3D YAZICILAR