Makers+ Hakkında

“Makers +” ERASMUS + projesi , Endüstri 4.0 ile birlikte gelen zorluklarla ilgilenerek, şirketler tarafından kullanılan yeni dijital araçları anlayabilen, geliştirebilen, kullanabilen ve güncelleyebilen gerekli iyi vasıflı işgücünün yetiştirilmesini ele alıyor. Bu bağlamda proje, bir Fablab’de bulunabilecek teknolojiler hakkında dijital öğrenme materyalleri ve araçları geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu, işgücü piyasasının gerçek gereksinimlerini karşılamak için bu teknolojileri kullanan şirketlerle işbirliği için de elde edilir. Böylelikle, Endüstri 4.0’da gerekli becerilerle donatılmış çalışanlara sahip olmak için yetişkinlere yönelik ortak bir Avrupa eğitim içerikleri oluşturulmuştur.